gestión mercantil ageya

Cobrim qualsevol necessitat de tipus mercantil

A Ageya S.A. també gestionem qualsevol que sigui la seva necessitat a nivell mercantil:

 • Matriculació
 • Transferència i baixes de vehicles
 • Renovació i canvi de llicències i permisos de conducció i de circulació
 • Targetes de transport
 • Permisos de treball i residència
 • Certificat d'antecedents penals
 • Certificats d'últimes voluntats
 • Certificats de naixement i mort
 • Notes informatives simples i certificats d'empadronament
 • Tramitació d'escriptures de compra-venda, hipoteques, herències, etc..
 • Catastre
 • Constitució de societats mercantils
 • Constitució de societats civils i comunitats de béns
 • Cerca i sol·licituds per a denominacions socials
 • Dissolució de societats
 • Acords socials
 • Adaptació a la legislació vigent de societats
 • Reactivació de societats
 • Fusió, absorció, escissió i transformació societats
 • Convocatòria de juntes
 • Transcripció dels llibres d'Actes i socis

Demani'ns pressupost sense compromís

Expliqui'ns com podem ajudar-lo. A Ageya li oferim la serietat i professionalitat que mereix la seva empresa.