Gestors Laborals de Confiança

Li oferim un assessoremant complet, total i permanent en matèria social, laboral, en matèria de Seguretat Social i Treball, a més de defensar els drets de l'empresari davant de l'Administració i d'exercir la seva representació davant els organismes oficials..

El nostre equip humà s'encarregarà de la seva gestió laboral d'empresa abastant totes les obligacions d'índole laboral i de Seguretat Social, contractació, altes, afiliacions, baixes, nòmines, assegurances socials,…. etc.. Per a la comunicació amb la Tresoreria de la Seguretat Social utilitzem el sistema RED que facilita els tràmitis a les empreses;, gestionar fins i tot la domiciliació de les seves cotitzacions, i fer la confecció de fitxers de transferència de nòmines..

Demani'ns pressupost sense compromís

Expliqui'ns com podem ajudar-lo. A Ageya li oferim la serietat i professionalitat que mereix la seva empresa.