contabilidad ageya

Eficàcia, Rapidesa i Fiabilitat de la Informació Comptable

Ageya li ofereix un servei d'assessoria contable integral, seriós i confidencial. Entenem que és una àrea de vital importància per a la seva empresa i, per això, en un marc legislatiu canviant en aspectes fiscals i comptables, comptem amb un equip de professionals altament qualificats i en constant formació actualitzada, per a la correcta aplicació del Pla General de Comptabilitat.

Tant si necessita la gestió comptable de la seva empresa com si el que necessita és la revisió periòdica i els ajustos més complicats, per tenir una informació comptable precisa i completa, podem establir les vies i els mitjans de col·laboració que resolguin totes les seves necessitats..

Els nostres professionals revisen, amb la periodicitat que determini el client, la gestió de l'Administració i dels registres comptables a fi d'assegurar-ne l'eficàcia, rapidesa i fiabilitat de la informació que proporciona la comptabilitat. Analitzem la situació economico-financera de l'empresa a través de la formulació i interpretació dels Balanços i Comptes de resultats que ens permeten conèixer l'evolució de l'empresa i prendre decisions basades en una informació fiable i actualitzada. Supervisem el tancament anual d'uns Estats financers representatius i fiables. Fem formacions per al personal encarregat de la implantació dels implantació dels procediments.

Demani'ns pressupost sense compromís

Expliqui'ns com podem ajudar-lo. A Ageya li oferim la serietat i professionalitat que mereix la seva empresa.