En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), AGEYA SA informa que és titular del lloc web www.asesoriaageya.com. D'acord amb el requisit de l'article 10 de la Llei esmentada, AGEYA SA les següents dades :
El titular d'aquest lloc web és AGEYA SA, amb CIF A58198771 i domicili social a C / A3 BJS 4t Bldg. Edifici FILATURES 08690, SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (BARCELONA), inscrita en el Registre Mercantil, en el volum 23621, foli 21, Full 358008 i 3 ª inscripció. L'adreça de correu electrònic de contacte és: AGEYA@AGEYA.NET.

L'USUARI I EL RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La Navegació, accés i ús del lloc web AGEYA SA atribueix la condició d'usuari, Per què s'accepten, desde la navegació per la web d' AGEYA SA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web d' AGEYA SA ofereix una varietat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén a:
– La veracitat i la legalitat de la informació proporcionada per l'usuari en els formularis expedits per AGEYA SA d'accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
– L'ús de la informació, dades i serveis oferts per AGEYA SA, contràriament a les disposicions d'aquests termes i condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que en cas contrari es pot constituir violació dels drets de tercers o la mateixa actuació del lloc web.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

AGEYA SA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l' usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Tanmateix, no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs externs a la seva propietat desde els quals es pot accedir a través dels enllaços.
AGEYA SA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que es puguin derivar de la navegació pel lloc web. Com a resultat, AGEYA SA no serà responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que pugui patir l'usuari per navegar per Internet.

MODIFICACIONS

AGEYA SA es reserva el dret de fer els canvis que consideri oportuns, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web. Tant en relació amb els continguts del lloc web, com en les condicions d'ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), AGEYA SA informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per l'empresa, a través dels formularis de llocs en les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de AGEYA SA, per tal de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Tanmateix, AGEYA SA informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a l'adreça: C/A3 BJS 4T EDIF. Edifici FILATURES 08690, SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (BARCELONA).
Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a AGEYA SA, s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar a AGEYA SA qualsevol variació i que AGEYA SA té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SA AGEYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció dels materials utilitzats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), propietat de AGEYA SA. Seran, com a conseqüència, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, fent-los aplicable la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, segon paràgraf, la Llei de Propietat Intel·lectual, es prohibeix expressament la reproducció, la distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense el permís de AGEYA SA.
L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de AGEYA SA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari ha d'abstenir-se de suprimir, canviar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de AGEYA SA.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

AGEYA SA es reserva, tanmateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment d'aquests termes i condicions.
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. AGEYA SA té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.